AVX钽电容_AVX贴片钽电容_ 钽电容代理企业
现在时间:

钽电容技术

您所在的位置:首页 > 钽电容资讯 > 钽电容技术

AVX钽电容标准型号系列

2020-12-10 11:32:05 文章出处:京瓷钽电容    作者:京瓷电子    浏览次数:9

中国福彩十分快三,avx代理,所有销售的都确保原装正品,拥有大量现货库存,价格好交期快,品质有保障!请找avx正规代理商,京瓷电子规格包括:A型(3216)、B型(3528)、C型(6032)D型(7343)、E型(7343)、V型(7361)全系列和小体积0603、0805系列

AVX钽电容库存型号:

TAJR106K006RNJ

TAJA104K035RNJ

TAJA105K016RNJ

TAJA105K025RNJ

TAJA225K016RNJ

TAJA225K025RNJ

TAJA335K016RNJ

TAJA475K010RNJ

TAJA475K016RNJ

TAJA685K010RNJ

TAJA685K016RNJ

TAJA106K010RNJ

TAJA106K016RNJ

TAJA226K006RNJ

TAJA226K010RNJ

TAJA336K006RNJ

TAJA336K006RNJ

TAJA476K006RNJ

TAJA476K010RNJ

TAJA107K004RNJ

TLJA107M006RNJ

TAJB105K035RNJ

TAJB225K025RNJ

TAJB225K035RNJ

TAJB335K016RNJ

TAJB335K020RNJ

TAJB335K035RNJ

TAJB475K016RNJ

TAJB475K020RNJ

TAJB475K025RNJ

TAJB106K006RNJ

TAJB106K010RNJ

TAJB106K016RNJ

TAJB106K020RNJ

TAJB106K025RNJ

TAJB226K006RNJ

TAJB226K010RNJ

TAJB226K016RNJ

TAJB226K020RNJ

TAJB336K010RNJ

TAJB336K016RNJ

TAJB476K006RNJ

TAJB476K010RNJ

TAJB686K006RNJ

TAJB107K006RNJ

TAJB107K010RNJ

TAJB227K004RNJ

TAJC475K035RNJ

TAJC685K025RNJ

TAJC106K016RNJ

TAJC106K020RNJ

TAJC106K025RNJ

TAJC106K035RNJ

TAJC226K016RNJ

TAJC226K020RNJ

TAJC226K025RNJ

TAJC336K016RNJ

TAJC336K020RNJ

TAJC476K016RNJ

TAJC476K020RNJ

TAJC686K016RNJ

TAJC107K006RNJ

TAJC107K010RNJ

TAJC227K006RNJ

TAJD106K035RNJ

TAJD106M050RNJ

TAJD226K016RNJ

TAJD226K020RNJ

TAJD226K025RNJ

TAJD226K035RNJ

TAJD336K016RNJ

TAJD336K020RNJ

TAJD336K025RNJ

TAJD336K035RNJ

TAJD476K016RNJ

TAJD476K020RNJ

TAJD476K025RNJ

TAJD686K016RNJ

TAJD686K020RNJ

TAJD686K025RNJ

TAJD107K010RNJ

TAJD107K016RNJ

TAJD107K020RNJ

TAJD227K006RNJ

TAJD227K010RNJ

TAJD337K010RNJ

TAJD477K006RNJ

TAJE336K035RNJ

TAJE476K025RNJ

TAJE476K035RNJ

TAJE686K025RNJ

TAJE107K016RNJ

TAJE107K020RNJ

TAJE107K025RNJ

TAJE227K010RNJ

TAJE227K016RNJ

TAJE337K010RNJ

TAJE337K016RNJ

TAJE477K010RNJ

TAJE687K006RNJ

TAJE108M006RNJ

AVX低阻抗系列TPS型号如下:AVX低阻抗

TPSB685M020R0600

TPSB106M020R0500

TPSC106M020R0500

TPSB156M020R0500

TPSC156M020R0400

TPSB226M020R0400

TPSC226M020R0100

TPSD226M020R0200

TPSC336M020R0300

TPSD336M020R0100

TPSD476M020R0200

TPSE476M020R0070

TPSD686M020R0070

TPSE686M020R0125

TPSD107M020R0085

TPSE107M020R0100

TPSV107M020R0060

TPSV157M020R0080

TPSB475K025R0700

TPSB685K025R0700

TPSC685K025R0500

TPSC106K025R0300

TPSC156K025R0220

TPSD156K025R0100

TPSC226K025R0275

TPSD226K025R0100

TPSD336K025R0100

TPSE336K025R0100

TPSD476K025R0125

TPSE476K025R0080

TPSA105K035R3000

TPSB105K035R2000

TPSB475K035R0700

TPSC475K035R0600

TPSC685K035R0350

TPSD685K035R0150

TPSD106K035R0125

TPSE106K035R0200

TPSC156K035R0350

TPSD156K035R0100

TPSD226K035R0125

TPSE226K035R0125

TPSD336K035R0200

TPSE336K035R0100

TPSV336K035R0200

TPSE476K035R0200

TPSV476K035R0150

TPSV686M035R0200

TPSD335K050R0800

TPSD475K050R0300

TPSD685K050R0200

TPSE106K050R0400

TPSE156K050R0250

TLJR336M004R3000

TLJR476M004R3000

TLJA107M004R0500

TLJR226M006R3500

TLJR336M006R3000

TLJA107M006R0500

TLJA107M006R0800

TLJR106M010R3000

TLJT476M010R0600

TLJB157M010R0500

TLJW157M010R0200

TLJT226M016R1000

在线客服